Personvernserklæring

Registreringssystemet for hurtigtest er utviklet og driftet av Studentersamfundet i Trondheim, med formål å gi en trygg og effektiv avvikling av hurtigtesting for Covid-19-smitte.

Dataene som samles inn er:

Fødselsnummer blir samlet inn for å kunne registrere prøven hos helsenorge.no. Navn, epostadresse, og telefonnummer samles inn for at kommunens smittevernteam skal kunne få kontakt med vedkommende dersom prøven gir positivt resultat for Covid-19.

Dataene blir utelukkende benyttet til administrasjon av hurtigtestene, og de blir slettet senest 24 timer etter at testen er gjennomført. Alle data lagres i Trondheim, i databehandlers eget datasystem, og overføres ikke til andre enn de som er nevnt under.

Prøvesvar overføres til helsenorge.no (personnummer blir benyttet her), for å kunne utstede koronasertifikat.

Ved positiv test (dvs. at det er funnet Covid-19 i prøven) vil navn, epostadresse, og telefonnummer bli oversendt kommunens smittesporingsteam for videre oppfølging. Personnummer blir ikke oversendt.

Alle registrerte har rett til å trekke tilbake samsvarsbekreftelse, kreve innsyn, retting, sletting, eller gjøre gjeldende andre innsigelser. Kontakt databehandlingsansvarlig for dette. Registrerte kan også klage på behandlingen direkte til Datatilsynet

Systemet har serverlogger som viser IP-adresse, tidspunkt, nettleser, og hvilke sider som ble åpnet. Disse benyttes kun til å sikre forsvarlig drift av systemet, og er kun tilgjengelig for våre driftsfolk. De registrerte dataene er ikke tilgjengelige her. Loggene deles ikke med andre, og slettes automatisk etter 30 dager.

Databehandlingsansvarlig er Studentersamfundet i Trondhjem (orgnr: 970088466), som kan kontaktes på epost daglig.leder@samfundet.no, evt. telefon 992 15 951.

Ved tekniske spørsmål eller feil, kontakt ITK